Nettoyeur de grains Dozamech CBD-2 neuf

PDF
nettoyeur de grains Dozamech  CBD-2 neuf
nettoyeur de grains Dozamech  CBD-2 neuf
nettoyeur de grains Dozamech  CBD-2 neuf image 2
nettoyeur de grains Dozamech  CBD-2 neuf image 3
nettoyeur de grains Dozamech  CBD-2 neuf image 4
nettoyeur de grains Dozamech  CBD-2 neuf image 5
nettoyeur de grains Dozamech  CBD-2 neuf image 6
nettoyeur de grains Dozamech  CBD-2 neuf image 7
Cette annonce vous intéresse ?
1/7
PDF
6 390 €
Prix net HT
27 600 PLN
≈ 6 828 $US
7 859,70 €
Prix TTC
Contacter le vendeur
Marque:  Dozamech
Modèle:  CBD-2
Type:  nettoyeur de grains
Année:  10/2021
Poids net à vide:  330 kg
Localisation:  Pologne Odolanów
Mise en ligne:  25 mars 2024
Agronetto ID:  PV27041
Description
Capacité:  3.5 t/h
Dimensions hors-tout:  2.5 m × 1.05 m × 2.38 m
État
État:  neuf
Informations supplémentaires
Couleur:  bleu foncé, métallisé

Informations supplémentaires — Nettoyeur de grains Dozamech CBD-2 neuf

Anglais
The CBD-2 drum cleaner by Dozamech is a machine that allows you to clean dust, sand, stones, chaff, plant parts and weeds, and to segregate seeds:

· Cereals and corn

Cruciferous plants, such as:
· Cereals and corn

Cruciferous plants, such as:

about rapeseed

o turnip

about mustard

· Leguminous plants, such as:

about soybeans

about the peas

about the list

about the field peas

about field beans

Small-seed legumes, such as:

o clover:

▪ white

▪ red

▪ pink

o phacelia

o trefoil

Grasses, such as:

for ryegrass

about timothy

about the panicle

The CBD-2 drum cleaner is compact, solid and easy to use, allowing for intuitive operation.

Machine dimensions:

length - 2.5 m

length - 1.05 m²

height - 2.38 m²The CBD2 Drum Cleaner has wheels mounted on the legs, which allow it to be quickly moved to various workplaces. The additionally applied wheel lock allows for vibration-free work.

The equipment of the cleaner consists of:

Cleaning loading body composed of:

for the loading basket

▪ with a capacity of 100 kg for wheat

o fan

▪ with a 1.5 kW motor

▪ with an impeller with centrifugal blades

· Statically balanced

· Dynamically balanced

about the management box

o the hole with a dust bag

Cleaning and segregating body composed of:

on the drum cleaner

▪ with 2 pieces of external screens

▪ with 2 pieces of inner screens

▪ with the sieve cleaning brush

about the segregation segment

▪ With 5 grain outlet openings

· Waste - broken grain, weed seeds

· Forage

Consumption

· Sowing

· For waste - large parts of plants, stones, lumps of earth

o the safety hatch

o drum motor with screens with a power of 0.7 kW

Cleaning and segregation of seeds in the CBD-2 drum cleaner is done by:

· Air movement generated with the help of a fan - cleaning of dust, chaff and fine straw;

· Seeds moving on the sieves during the rotation of the drum.

Standard equipment (included)

Sieves - 4 pieces,

Scraper brush,

· Management box,

· Cloth bag for waste.

Additional equipment (against payment)

• 4 sieves for each group of seeds.• protection of the charging hopper, from Min to Max,

Dozamech CBD-2 drum cleaner seed cleaning performa
Afficher tout le texte
Dodatkowe dane techniczne:
Czyszczarka bębnowa CBD-2 firmy Dozamech to maszyna, która pozwala oczyszczać z pyłów, piasku, kamieni, plew, części roślin oraz chwastów i segregować nasiona:

· zbóż i kukurydzy

· roślin krzyżowych, takich jak:

o rzepak

o rzepik

o gorczyca

· roślin motylkowych grubonasiennych, takich jak:

o soja

o groch

o wyka

o peluszka

o bobik

· roślin motylkowych drobnonasiennych, takich jak:

o koniczyna:

▪ biała

▪ czerwona

▪ różowa

o facelia

o komonica

· traw, takich jak:

o życica

o tymotka

o wiechlina

Czyszczarka bębnowa CBD-2 charakteryzuje się zwartą, solidną konstrukcją i jest prosta w obsłudze, umożliwiając działanie intuicyjne.

Wymiary maszyny:

długość – 2,5 m

szerokość – 1,05 m

wysokość – 2,38 m

Czyszczarka Bębnowa CBD2 ma zamontowane na nogach koła, które umożliwiają jej szybkie przemieszczanie w różne stanowiska pracy. Zastosowana dodatkowo blokada kół pozwala na pracę bezdrganiową.

Na wyposażenie czyszczarki składają się:

· korpus załadowczy czyszczący złożony z:

o kosza załadowczego

▪ o pojemności 100 kg dla pszenicy

o wentylatora

▪ z silnikiem o mocy 1,5 kW

▪ z wirnikiem z łopatami odśrodkowymi

· wyważonymi statycznie

· wyważonymi dynamicznie

o skrzynki zarządzającej

o otworu z workiem na zanieczyszczenia pyłowe

· korpus czyszcząco-segregujący złożony z:

o bębna czyszczarki

▪ z 2 sztukami sit zewnętrznych

▪ z 2 sztukami sit wewnętrznych

▪ ze szczotką czyszczącą sita

o segmentu segregacyjnego

▪ z 5 otworami wylotowymi ziarna

· odpadowym – połamane ziarno, nasiona chwastów

· paszowym

· konsumpcyjnym

· siewnym

· na odpady – duże części roślin, kamienie, bryły ziemi

o klapy zabezpieczającej

o silnika bębna z sitami o mocy 0,7 kW

Czyszczenie i segregacja nasion w czyszczarce bębnowej CBD-2 odbywa się poprzez:

· wygenerowany z pomocą wentylatora ruch powietrza – czyszczenie z pyłu, plew i drobnej słomy;

· przesuwanie się nasion na sitach podczas obrotu bębna.

Wyposażenie standardowe (w cenie)

· sita – 4 sztuki,

· szczotka zgarniająca,

· skrzynka zarządzająca,

· worek płócienny na odpady.

Wyposażenie dodatkowe (odpłatnie)

• 4 sztuki sit, do każdej grupy nasion.• zabezpieczenie kosza zasypowego, od Min do Max,

Wydajność czyszczenia nasion czyszczarki bębnowej CBD-2 firmy DozamechNasiona / Ziarno

Wydajność w t/h

Czyszczenie nasion lub ziarna bez segregacji

15,0 – 20,0

Pszenica, jęczmień, żyto, pszenżyto

3,0 – 4,0

Owies

2,0 – 2,5

Kukurydza

4,0 – 5,0

Rzepak, rzepik, gorczyca

1,0 – 2,0

Bobik, groch, peluszka, soja, wyka

4,0 – 5,0

Koniczyna: czerwona i biała, facelia, komonica

1,0 – 2,0

Trawy

0,75 – 1,5
Important
L'offre est présentée uniquement à titre informatif. Veuillez contacter le vendeur pour plus d'informations.
Conseils concernant l'achat
Conseils de sécurité
Vous vendez des machines et des véhicules ?
Avec nous, c'est possible !

Annonces similaires